FRITID                            Målskjema 720

fritidmallandhus.jpg
 1. Total lengde u/karnapp cm
 2. Yttekant - ytterkant vindu cm
 3. Underkant gesims til platt cm
 4. Ytterkant vogn til dør cm
 5. Ytterkant vogn til platt
cm
 6. Andre opplysninger  

 

 

 

 

 

 

 

Navn   Tlf.
Adresse   Mobil
Post nr.   Faks
Post sted   e-post
Send