INDUSTRI

industriconteiner1a.jpg

CONTEINER I

ET MILJØPRODUKT FOR:
-Kommuner
-Private bedrifter
-Rasteplasser
-Campingplasser
-Friluftsparker
-Naturvernorganisasjoner
 og lag

industriconteiner1b.jpg
Spesifikasjoner:
Volum:      ca. 2,5 m3
               750 - 800 kg glass
Høyde:      ca. 1,60 m
Diameter:  ca.1,50 m
Farge:       Grønn eller hvit
Materiale:   Glassfiberarmertpolyester

Merknader:
Utforming av miljøconteineren
kan lett tilpasses
andre typer avfall som
papir, plast, husholdningsavfall osv.

Snitt-tegningen visr prinsippet for tømming

CONTEINEREN:
-er lett å tømme
-er lett å håndtere
-tar liten plass
-har en solid utførelse
-miljøvennlig utforming