INDUSTRI

industriconteiner2.jpg

 

 

CONTEINER II

ET MILJØPRODUKT FOR :

-Kommuner
-Private bedrifter
-Rasteplasser
-Campingplasser
-Friluftsparker
-Naturvernorganisasjoner
 og lag

industriconteiner2b.jpg
Spesifikasjoner
Volum:    ca. 1 m3
Høyde:    ca. 1,5 m
Bredde:    ca.1,0 x 1,0 m
Vekt:        ca. 80 kg

Merknader
Utforming av miljøconteineren
kan lett tilpasses
andre typer avfall som
papir, plast, husholdningsavfall osv.

Bildet viser prinsippet
for tømming

CONTEINEREN:

-er lett å tømme
-er lett å håndtere
-tar liten plass
-har en solid utførelse
-miljøvennlig utforming