omoss.jpg

OM A-PLAST
Alle A-Plast produkter er utviklet ut i fra ett sterkt ønske om at våre kunder skal kunne gjøre seg nytte av bedre og mer
økonomiske produksjon av “fingerlings”.
Kvalitet og høy teknisk standard på alle A-Plast produkter er vårt varemerke.
Tilfredsstilte kunder er derfor vår beste referanse.
Ikke-standardiserte produkter kan også utvikles og leveres på ordre.