OPPDRETT / FOREDLING                           KAR/BASENG

oppdrettkarbaseng300.jpg

RUNDE KAR
A-PLAST D 300
Helstøpt kar. Volum: 8500 l.

oppdrettkarbaseng800.jpg

BASENG
A-PLAST D 800
Baseng. Volum: 90 000 l.

oppdrettkarbaseng1400.jpg

BASENG
A-PLAST D 1400
Basseng. Volum fra: 350.000-650.000 l.