OPPDRETT/FOREDLING

oppdrettklekkeinnlegg.jpg

KLEKKEINNLEGG

A-PLAST klekkeinnlegg kan brukes i forskjellige kartyper. Dette sikrer en maksimal utnyttelse av anleggets karkapasitet, og er med på å bidra til en bedre totaløkonomi. Etter at klekkingen er over kan karene benyttes til videre fremforing av yngelen.
Anbefalt rognmengde i klekkeinnlegget er inntil 12 liter.
En stor fordel med A-PLAST klekkeinnlegg er at disse kan roteres, slik at arbeidet med å stelle rognen lettes. Karene kan derfor monteres tett sammen for best mulig plassutnyttelse.


oppdrettstartforingskar.jpg

STARTFORINGSKAR

A-PLAST  foringskar er spesielt konstruert for startforing. Karene har moderat fall mot avløpsristen, noe som gir yngelen god beskyttelse mot sug.
Karene kan leveres med avrundede hjørner, eller som åttekantet, i to forskjellige dybder. Karene kan monteres i stativ eller ramme; en eller to i høyden.
Vedr. vårt kar, A8-155, kan opptil 30 000 yngel startfores i dette karet.

oppdrettsynglekar.jpg

YNGLEKAR

A-PLAST A200 er et kombinasjonskar som kan benyttes både til startforings- og vekstkar. Moderat fall mot avløpsrist og gunstig arbeidshøyde gjør stell av yngel enkelt. Karet egner seg også godt som mellomstasjon mellom våre startforingskar og våre smoltkar.
A-PLAST A300 er et rent vekstkart. Utformingen gir meget gunstige strømforhold og optimal plassutnyttelse av gulvflaten. I dette karet kan yngelen fores helt til smoltifiseringsprosessen begynner.
A-PLAST A200 og A300 yngelkar kan leveres i sandseng eller på galvanisert ramme.