Print

OPPDRETT/FOREDLING

oppdrettklekkeinnlegg.jpg

KLEKKEINNLEGG

A-PLAST klekkeinnlegg kan brukes i forskjellige kartyper. Dette sikrer en maksimal utnyttelse av anleggets karkapasitet, og er med på å bidra til en bedre totaløkonomi. Etter at klekkingen er over kan karene benyttes til videre fremforing av yngelen.
Anbefalt rognmengde i klekkeinnlegget er inntil 12 liter.
En stor fordel med A-PLAST klekkeinnlegg er at disse kan roteres, slik at arbeidet med å stelle rognen lettes. Karene kan derfor monteres tett sammen for best mulig plassutnyttelse.