Print
oppdrettsynglekar.jpg

YNGLEKAR

A-PLAST A200 er et kombinasjonskar som kan benyttes både til startforings- og vekstkar. Moderat fall mot avløpsrist og gunstig arbeidshøyde gjør stell av yngel enkelt. Karet egner seg også godt som mellomstasjon mellom våre startforingskar og våre smoltkar.
A-PLAST A300 er et rent vekstkart. Utformingen gir meget gunstige strømforhold og optimal plassutnyttelse av gulvflaten. I dette karet kan yngelen fores helt til smoltifiseringsprosessen begynner.
A-PLAST A200 og A300 yngelkar kan leveres i sandseng eller på galvanisert ramme.